• Stranden. Foto: Anders Good, IBL Bildbyrå Kustberg

  • Östra huvudet med utsikt över heden och kusten söder om nationalparken. Foto: Henrik Malmqvist

  • Sandödla. Foto: Johan Hammar / Johnér

Folgen Sie den schwedischen Nationalparks in den sozialen Medien

@sveriges_nationalparker