Stenshuvud suoddjimpárkka
Vehka gähttjá ja várdudallá giellasav ja merragáttev.

Stenshuvud suoddjimpárkka

Magijkalasj oasse Österlenan

Merragáddebávte, suohkkis mihtoslasstavuovdde, ráfálasj gålja ja tjáppa gátte hieves ednamdajvan Skånelasj Österlenan. Suoddjimpárkan la dåbddomärkka mij ij la dábálasj Svierigin ja stuorra biologalasj moattevuohta mij la árvulasj suoddjit ja guossidit. Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.

Stenshuvud suoddjimpárka birra

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.