Sök
Fulufjällets nationalpark
Ett forsande vattenfall, till vänster går människor på en gångbro i trä.

Tillgänglighet

Delar av Fulufjällets nationalpark är lämpliga för dig som är äldre, för dig med små barn eller för dig med någon form av funktionshinder. Läs mer här eller kontakta oss för mer information.

Huvudentrén med faciliteter är tillgängliga för rörelsehindrade.

Nu finns också en tillgänglig rundslinga, där både barnvagnar och rullstolar kan ta sig fram. Slingan är ca 2 km lång och består av packat grus och träspång. Den går inte fram till vattenfallet.

Tänk på att du är på ett fjäll. Lederna och stigarna går uppför och utför, de är steniga och i skogen finns rötter och det är smalt på sina ställen. Ett exempel: För att ta sig fram till spången du ser på bilden ovan måste du ta dig ner för en brant trappa med totalt 76 trappsteg.

Kom gärna in på naturum innan du ger dig ut, så kan vi berätta hur de olika lederna ser ut och vilka som kan vara lämpliga för dig som är äldre, för dig med små barn eller för dig med någon form av funktionshinder.

E-post: naturum.fulufjallet@lansstyrelsen.se    Telefon: 010-225 0349

Rundslingorna som utgår från varje entréplats är markerade med ledvisningskyltar och ledmarkeringar. Det finns spång över de blötaste partierna och broar över de bredaste fjällbäckarna.