Sök
Fulufjällets nationalpark
Ett forsande vattenfall, till vänster går människor på en gångbro i trä.

Njupeskär - Sveriges högsta vattenfall

Njupeskär är Sveriges högsta vattenfall och är 93 meter högt varav 70 meter fritt fall. Vandringsleden fram till fallet är spångad och grusad hela vägen. Den lämpar sig dock inte för barnvagn eller rullstol då det finns en del trappor.

Om upplevelsen

Ljudet av vattenmassor som krossas är nästan öronbedövande och skapar en tung dimma som är till fördel för en mängd ovanliga mossor och lavar längs branterna. Till Njupeskär är det lätt att gå under barmarksperioden, och det behövs bara lågskor.

Njupeskärs vattenfall är sevärt även under vintern, då isen bygger ett skimrande pansar kring fallet.

Tid

Hela året

×