Fulufjällets nationalpark
Ett forsande vattenfall, till vänster går människor på en gångbro i trä.Foto: Fulufjället nationalpark

Njupeskär - Sveriges högsta vattenfall?

Njupeskär är 93 meter högt varav 70 meter fritt fall, men gör det Njupeskär till Sveriges högsta vattenfall?

Om upplevelsen

Sveriges högsta fritt fall

När man räknar höjden på ett vattenfall tar man även med forsar och mindre fall i direkt anslutning till själva huvudfallet - och då är Njupeskär faktiskt inte högst i Sverige. Tittar vi över gränsen, till grannlandet Norge, så har de tio av världens 30 högsta vattenfall.

Ljudet av vattenmassor som krossas är nästan öronbedövande och skapar en tung dimma som många ovanliga mossor och lavar tycker om.

Till Njupeskär är det lätt att gå under barmarksperioden, och det behövs bara lågskor. Slingan är grusad och spångad och delvis möjlig att gå med barnvagn, rullator eller rulla fram i rullstol. Fråga gärna på naturum innan du ger dig ut, för leden är lite brant på sina ställen.

Obs! Vi rekommenderar inte att gå ner i Njupeskärsravinen och fram till vattenfallet så länge det är snö kvar på fjällsidorna och på spången nere i ravinen. Det är stor risk för laviner och fallande is, snö och stenar. Snön ligger kvar bitvis på leden ända in i början av juni.

Från december till mars är det dock tillåtet att isklättra på Njupeskärs frusna vattenfall.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.