Sonfjällets nationalpark
Två fjärilar, bastardssvärmare sitter på en av två gula blommor.Foto: Kenneth Johansson

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Sonfjällets nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Jämtland

Kommun: Härjedalen

Areal: 10 440 ha, varav 10 400 ha land

Natur: Barrskog, skoglös hed, substratdominerad mark, lövskog, myr

Bildades: 24 maj 1909, utvidgning 22 juni 1988

Syfte med nationalparken: Bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd.

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Jämtlands län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.