Tivedens nationalpark
Två människor följer en vandringsled i skogen.Foto: Elisabeth Karlsson / Länsstyrelsen

Vandringsleder

Sammanlagt finns över 3,4 mil markerade leder som erbjuder rundvandringar på 0,9–9,5 kilometer i varierande svårighetsgrad. Den längsta leden tar dig runt hela sjön Stora Trehörningen.

Om upplevelsen

1 Trollkyrkorundan  

4,6 km, ca 3 timmar.

Ganska lång och krävande led. Trollkyrkorundan börjar och slutar vid Huvudentrén. Med hjälp av trappor och spänger vandrar du genom Tivedens dramatiska sprickdalsterräng, fram till Stora och Lilla Trollkyrkan. Längs leden finns numrerade stationer med information. Leden går delvis i svår terräng. Ta god tid på dig, räkna med att bara vandringen tar minst tre timmar. Efter ungefär en fjärdedel av leden finns möjlighet att välja en kortare väg som är ungefär hälften så lång. En förbindelseled finns till Bergslagsleden i öster.

2 Stenkällerundan 

2,2 km, ca 1,5 timme.

Ganska kort men krävande led. Stenkällerundan börjar och slutar vid Huvudentrén och är nationalparkens mest populära led. Den leder fram till de stora blocken runt Stenkällan och med hjälp av trappor kommer du upp på höjderna och får utsikt ända till Vättern. Leden är kort men går delvis i svår terräng. Från Stenkällerundan finns en ca 1,5 km lång förbindelseled till badstranden vid Vitsand.

3 Tärnekullerundan 

1,3 km, ca 1 timme.

Kort men krävande led.Tärnekullerundan börjar och slutar vid Vitsand. Ta en paus från sol och bad vid Trehörningens strand. Tärnekullerundan tar dig genom mörk och fuktig granskog fram till stora block och grottor. Du kommer också upp i Tärnekullens torra och varma hällmarker, där tallar och lavar dominerar.

4 Trehörningsrundan 

9,5 km, ca 4-5 timmar.

Lång, varierad och bitvis krävanden led. Trehörningsrundan är nationalparkens längsta led. Den är nästan en mil lång och tar dig runt hela sjön Stora Trehörningen och passerar nationalparkens alla entréer. Utmed trehörningsrundan kan du uppleva de flesta av nationalparkens alla naturtyper, allt från gammelskog, karga hällmarker till stränder och skvattramdoftande våtmarker. Trehörningsrundan är inte helt färdig och i nordvästra hörnet av Trehörningen saknas ledmarkeringar längs en sträcka som går utanför nationalparkens gräns. Håll extra bra koll på kartan och sjöstranden när du passerar här.

5 Oxögabergsrundan 

6,7 km, ca 4 timmar.

Lång och bitvis krävande led. Oxögabergsrundan tar dig ut på en lite längre vandring genom Tivedens gammelskogar. Från mosstäckta, fuktiga granskogar och sanka dalgångar till typiska tjäderskogar och karga hällmarker. Den mest krävande sträckan är mellan huvudentrén och Stigmanspasset. Stigen kryssar fram mellan sprickdalar och förkastningar  såväl som flera små sjöar och tjärnar, eller tärnar som de kallas här i Tiveden. En förbindelseled finns till Bergslagsleden i öster.

6 Mellannäsrundan 

1,9 km, ca 0,5 timme.

Kort och lätt led. På Mellannäsudden, en lätt kuperad grusås, vandrar du mellan de båda sjöarna Stora och Lilla Trehörningen. Längs leden finns tydliga lämningar efter tillverkning av både kol och tjära i form av kolbottnar och tjärdalar.

7 Junker Jägarerundan

2,8 km, ca 1,5 timme.

Ganska kort och bitvis krävande led. Vitsand är en härlig plats för bad och vila. När du ändå är här, passa på att få en glimt av Tivedens nationalpark och dess blockrika gammelskogar. Leden fram till Junker jägares sten är lätt att gå och väl värt ett besök. Junker jägares sten är ett mäktigt stenblock som förts hit av inlandsisen för ungefär 10 000 år sedan. Stenen har fått sitt namn från en dramatisk sägen, där en ung man, Junker jägare, mister sin älskade jungfru.

8 Vitsandsrundan 

0,9 km, ca 0,5 timme.

Ännu ej markerad i fält men följer delar av befintliga stigar enligt följande: vandra östra slingan på Tärnekullerundan (orange) fram till Vitsandsgrottorna, vik där av österut på omarkerad stig. På andra sidan bilvägen hittar du strax Junkerjägarerundan (vit), som du följer söderut till Entré Vitsand.

9 Stigmansrundan 

4,2 km, ca 3 timmar.

Ganska kort men krävande led. Stigmansrundan börjar och slutar vid Huvudentrén. Leden tar dig till det dramatiska Stigmanspasset, där vägen genom nationalparken leder genom en trång sprickdal med branta stup på båda sidor. På vägen tillbaka till Huvudentrén går du förbi Stenkällan eller längs Trehörningens strand. Ta god tid på dig, räkna med att bara vandringen tar minst tre timmar. Från Stigmansrundan finns en ca 400 m lång förbindelseled till badstranden vid Vitsand.

Bergslagsleden

En del av Bergslagsleden passerar genom Nationalparkens östra del. Förbindelsestigar finns mellan Bergslagsleden och Trollkyrkorundan.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.