Álggobielle
Foto: Peter Ståhl

Gållekråvnnå

Mijá suoddjimpárkajn li Svieriga miellodahttemus luonndo mij sisanet hieves vuovdijt, sierralágásj miehtsijt ja sierralágásj várrebirrasijt. Vuosedip dav gå biedjap gållekråvnåv juohkka suoddjimpárkkaj.

Gållekråvnnå Hamra suoddjimpárkka. Foto: Tomas Ärlemo

Dánna máhtá gåvåv válldet ja biedjat sosiálalasj mediajda vuosedittjat ietjat rádnajda at dån la mannam vissa suoddjimpárkan. Mijáv viehket dåbdov hádjet umasslágásj párkaj birra sämmibále gå åvdet ietjat ”kodak moment”

Gåvåstahka Svieriga tjáppemus luonnduj

Alodittja guossijt Svieriga suoddjimpárkajda vaddep máhttudagáv, diededimev ja dievnastusáv luonnduj. Nannot ålles vásádusáv. Gållekråvnnå åvdet nåvti dåbdduj ja diehtuj at suoddjimpárka li buoremus luonndo miján.

Ådå dåbddomärkka

Ulmme rijka gájkka suoddjompárkajn galggá ietjasa gållekråvnå sádjihin 2020 jage åvddåla. Suoddjimpárka barggi jur dálla tjavgga sajájdahttet ådå dåbddoomerkav ja vuojnos identitehtav Svieriga suoddjimpárkajda, gånnå gållekråvna sjaddá ájnnasamos mihtta.

 Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.