The website uses cookies.

Read more
Ábeskovvu suoddjimpárkka
Tjuonávágge, gåbek várrevágge almij vuosstáj.

Ábeskovvu suoddjimpárka birra

Ábeskovvu suoddjimpárkka le 7700 hektára ja l Duortnosjávri oarjjelin, Girona kommuvnan.

Dánna gávna lagimgåbtjådum Ábeskovvuvákkev ja tjáppa ja ålediddje várre Njullá, dåbddusamos giedjekvaljesvuoda diehti.

Ábeskovvujåhkå gålggå vákke tjadá ja turisstastasjåvnå ja luonndolanjá lagámusán bårssju tjáppa ruovdátja tjadá. Gånågisbálkes ja moadda ietjá bálkká ja luonndobálkká manni párka tjadá.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.