Till innehåll på sidan Åtså
Ängsö suoddjimpárkka

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Ängsö suoddjimpárkka l Roslagenin Stockhålma merrasuollulagán, bájkoj 1,5 mijla Norrtälje oarjjela. Jåvsåda diehki juogo de ietjat vadnasijn jali mannovadnasijn.

Kárttta Ängsö. Hans Sjögren

Vanásmano

Blidösundbolaget ásat gidá- ja giesseájge gájkkasattjat bäjválattjat dájvvalak vánásmanojt Ängsöaj Strömkádjas Stockhålman ja Östanå färrjasajes. Ájggetabellajda ja besalvisháttijda, gehtja

Ietjá mannotrafijkkaj ja vanástáksitrafijkkaj máhtá aktavuodav válldet Norrtälje turisstadåjmadagájn, tekefåvnnå 0767-650 660. Rabásájgijda, gehtja:

Naturhamnen Svartviken 

Ietjas vanás

Álkke l gávnnat sajijt ietjas vadnasijn rieggit, men huomaha suollu lulásjbieles stuorra oase li låddesuoddjidumbájkke bessambuorgojn ájgen guovvamáno 1.b. - bårggemáno 15.b.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.