Till innehåll på sidan Åtså
Åsnena suoddjimpárkka

Åsnena suoddjimpárka birra

Åsnena suoddjimpárkka le 1868 hektára ja gávnnu Alvesta- ja Tingsryda kommuvnan rájájn Växjö kommuvnnaj. Vijddudagá 75 prosännta l tjátjes.

Dánna oattjo vásádusáv åjddåmiehtses, dålusj båvkkåmiehtses vásádusájt, jávrresuollulahka tjuohtelåk stuorra suolluj gitta smávva suollutjijda ja vásedit valjev sjattojs- ja juhtusijs.

Bjurkärra vuovdde (Sunnabron sisiboahtemin) la dålutjis ja danna l nåvtikårro, dålusjvuovdelágásj dåbddomärkka ja dåbdos la i.s. vistij, guobbarij ja muorraielle råmij stuorra valjes.

Giehtos Trollberget Åsnena alusjbielen vaddá gieldulasj miehttsevádtsusav, sierraláhkáj unnemusájda.