Dalby Söderskog suoddjimpárkka

Dalby Söderskog suoddjimpárkka

Giedjegahtte lasstaladnja rievddadimen

Dalby Söderskog sjaddelis skåne jalgan la lasstavuovddeladnja jus iehtjádij buohtastahttá.Árvulasj lasstavuovdde hieves gidágiedjegahttemijn, fábmogis giesseruonijdibme ja tjavgga låddelávllomijn. Le aj vuovdde rievddadimen, goappátjagá ietjas luondulasj åvddånimes ja bájnatjime diehti birástahtte kultuvrraednamis. Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.

Dalby Söderskog suoddjimpárka birra

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.