Till innehåll på sidan Åtså
Dalby Söderskog suoddjimpárkka

Dalby Söderskog suoddjimpárka birra

Suoddjimparkká Dalby Söderskog vuododuváj 1918 bisodittjat majt dalloj gåvvijin nåv gåk oarjjesvierik lasstavuovdden.

Dalby Söderskog la vuojn årrum vuovdde ja muorragåbtjådum guohtomednam. Tjuolldahálla ehkas ja båvkås lij dánna 1900-lågo álgon ruodnaguohkadiddje gierde sjattojs.

Suodjimpárkka l tjáppemus gidán.Tjavgga, vargga degu ámas rijkas, Giedjegahttem sjaddogierdij viskás ja vielggadis la vuordedum gidámärkka. Ájgge l de maŋŋáj válldet filtav ja káffakårjav jage vuostasj ålggobäjvváj.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.