Fulufjället suoddjimpárkka
Liehke gávak sågij. Foto: Stefan Hamréus

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Fulufjälleta suoddjimpárkka l nuorttaalle Dalarin, bájkoj 150 kilomehtera Moras ja bájkoj 60 kilomehtera Eajras.

Fulufjället la nuorttaalle Dalarin vuona rája guoran, bájkoj 25 km Särna allelin. Tjuovo rijkkavedjav 70 nuortas Särnas. 4 km duogen de sváhka Mörkreta ja Gördalena guovlluj. Mörkretis tjuovo galbbimav Fulufjälleta suoddjimpárkkaj.

Väddjagåvådusá Fulufjälleta suoddjimpárkkaj

Mora Fulufjället, bájkoj 150 kilomehtera, bájkoj 2 tijma ja 15 minuvta. Stuoreda kártav smájvedum väddjagåvådissaj.

Idre Göljån, bájkoj 60 kilomehtera, bájkoj 1 tijmav ja 30 minuvta. Stuoreda kártav smájvedum väddjagåvådissaj.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.