• Ängar och hagar hålls öppna med årlig slåtter. Foto: Kjell Store / Länsstyrelsen

  • Nötkråka med hasselnöt. Foto: Magnus Martinsson / Naturfotograferna

  • Granskog. Foto: Elisabet Karlsson / Länsstyrelsen

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

@sveriges_nationalparker