Gotska Sandön suoddjimpárkka
Tjitjátja ruoppsis bájnoj, risstonjunje.Foto: Länsstyrelsen Gotland

Buorisboahtem!

Moarmesmáno 24.b. ja ragátmáno 10.b., 2017 manná dájvvalak mannotrafijkka Nynäshamna- Gotska Sandön ja Fårösunda (Gotlánnda) - Gotska Sandöna gaskan. Mannovanás manná gålmmå gitta nielje bäjvváj váhkkuj.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.