Till innehåll på sidan Åtså
Gotska Sandön suoddjimpárkka
Människor som går på passagerarfartyget som kört in till stranden vid Gotska Sandön nationalpark.

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Moarmesmáno 24.b. ja ragátmáno 10.b., 2017 manná dájvvalak mannotrafijkka Nynäshamna- Gotska Sandön ja Fårösunda (Gotlánnda) - Gotska Sandöna gaskan. Mannovanás manná gålmmå gitta nielje bäjvváj váhkkuj.

 

Karta av Gotska Sandön nationalpark.
Gotska Sandön. Liberkartor Stockholm

Máhttelis la aj guossidit Gotska Sandön ietjas vadnasijn. Merrakártta, Merragáddekártta 62, bierri maŋŋáj valdeduvvat Gotska Sandön ij gávnnu hámnna ja hähttu rieggit. Huomaha rieggimbåddne l sjáras ja sáddus.

Fårö l bajkoj 38 km (21 mm) Gotska Sandöna oarjjelin ja Landsort bájkoj 85 kilomehtera (46 mm) Gotska Sandöna nuortasallela.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.