Muddus / Muttos suoddjimpárkka

Muddus / Muttos suoddjimpárkka

Buorisboahtem dålusjvuovdij ja stuorra ábij ednamij.

Muddus - Muttos sámegiellaj- la Sveriga stuorámus suoddjimpárkka vuovde hárráj. Muddusin gávna luondov mij ij la miehttsebargos ietjájduhtedum. Dáppe l dålusjvuovdde bisodum sieldes stuorra bietsij, sieldes mosaijkka jiekkijs, gårtje ja tjiegŋalis gursjo. Váseda vuovde sjávov ja geldulasj kultuvrramájav. Suoddjimpárkka l Laponia väráltárbe oasse. Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.

Muottos suoddjimpárka birra

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.