Till innehåll på sidan Åtså
Norra Kvill suoddjimpárkka

Buorisboahtem!

Jåvsåda Norra Kvilla suoddjimpárkkaj vedjas Vimmerby ja Norra Vi gaskan, Doaresvedja milta gietjav kilomehtera Ydreforsa oarjjelin.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.