Till innehåll på sidan Åtså
Norra Kvill suoddjimpárkka

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Jåvsåda Norra Kvilla suoddjimpárkkaj vedjas Vimmerby ja Norra Vi gaskan, Doaresvedja milta gietjav kilomehtera Ydreforsa oarjjelin.

""
Kárttta Norra Kvill. Hans Sjögren, Stockholm

 

Guovte kilomehtera duogen doaresvedjan de la jåvsådam bisádahkaj. Goappásj maŋemus doaresvedja li mihttidum galbaj. Diededimdábllo gávnnu bisádagán.

 

 

 

 

Väddjagåvvidibme Norra Kvilla suoddjimpárkkaj

Vimmerby Norra Kvill, bájkoj 25 kilomehtera, bájkoj 30 minuvta. Stuoreda kártav smájvedum väddjagåvådissaj.

Jönköping Norra Kvill, bájkoj 110 kilomehtera, bájkoj 1 tijmav ja 40 minuvta. Stuoreda kártav smájvedum väddjagåvådissaj.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.