Store Mosse nationalpark
Hálediddjegåvvå badjel miehtse ja ruonesednama.Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Natrum ja boadáldahka l rijkkavedja 151 milta Värnamo ja Gnosjö gaskan 17 kilomehteraVärnamoas. Russjkisvielggis galbbim E4:is ja vedjas 26, Nissastigen. Dánna duv oahpestip gåktul máhttelis jåvsådit Store Mosse suoddjimpárkkaj tågajn, bussajn, bijlajn ja duolmunijn viehkken.

Kárttta Store Mosse suoddjimpárkka.

Koordináhta naturumij ja oajvvebisádahkaj

N 6351304,46, E 435485,47

Tåga

Nuortta-oarjásj oarjje ruovdderahten  Alvestaj. Målssom luksaalle linnjaj Kalmar-Värnamo- Göteborg, mij rassti párkav. Gahppadit tågas Värnamoan jali Gnosjön.

Bussa

Bussa 201 mij manná Värnamo ja Gislaveda gaskan ganut oajvveboadáldagán. Diededimijda bussa birra, de skuolka 0771-444333 jali diebttji sváldasij.

Duolmun

Kävsjö sijdas ja Hädinge sijddaj gávnnu duolmunväddja suoddjimpárka rastá naturumij. Máhttelis la duolmmot Värnamo ja Hiellerstorp naturruma milta váni duomok rijkkavedjav 151. Loahpe l duolmmot bálkajn suoddjimpárkan.

Bilajn

E4 oarjját: doaresväddja 85. E4 nuorttat doareväddja 87. Vedjas 26 doaresväddjat Gnosjöj, Värnamo Hestran. Suoddjimpárka ietjá boadáldagá li álkke jåvsådit gájkka guovlos, hiebalasj vedja li galbbidum gehtjadahkagåvåstagájn. Bijllavedja párkan li ráhpasa dábálasj trafijkkaj.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.