• Framför fjället Vádvečohkka breder ett rikt deltaland ut sig, hemvist för fåglar och älgar. Foto: Thomas Öberg

  • Fjällsippor. Foto: Bengt Hedberg / Johnér

  • Tältare med utsikt över meandrande älvsystem. Foto: Peter Rosén

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

@sveriges_nationalparker