• Framför fjället Vádvečohkka breder ett rikt deltaland ut sig, hemvist för fåglar och älgar. Foto: Thomas Öberg

  • Fjällsippor. Foto: Bengt Hedberg / Johnér

  • Tältare med utsikt över meandrande älvsystem. Foto: Peter Rosén

Besöksinformation

Här kan du läsa om allt du behöver veta inför ett besök i Vadvetjåkka nationalpark.  När det är bäst att besöka nationalparken, hur du hittar hit och om vilka regler som gäller i området.

Sveriges nationalparker i sociala medier

Följ Sveriges nationalparker på Instagram @sveriges_nationalparker

Mer om Sveriges nationalparker i sociala medier