Sök
Store Mosse nationalpark
""

Skidåkning

Åker skidor gör vi på vintern om det finns tillräckligt med snö. Förutsättningen är att det blir kallt först och att snön kommer först när tjälen gått ner i mossen.

Om upplevelsen

Då kör vi upp skidspår på gungflyet utanför naturum och på södra sidan om järnvägen ner mot Lövö.

Tid

Vintertid

×