Sök
Store Mosse nationalpark
""

Vandringsleder

Det finns cirka 50 kilometer vandringsleder i nationalparken.

Om upplevelsen

Vandra över tallbevuxna rocknar och genom lövklädd kulturmark. Mitt ute på högmossen är det som att vara på en ödslig myr i Norrland. Tänk på att ha rejäla kängor eller stövlar, eftersom det är blött på många ställen.

Wibecksleden

1,2 kilometer, vandringen tar ca 0,5 timme fram och tillbaka

Leden startar vid naturum och är anpassad för synskadade, barnvagnar och rullstolar. Det finns en handledare längs med hela stigen. Först går den genom blandskog för att sedan växla över till björksumpskog. Den går ut till en plattform med bänkar och bord med utsikt över Kävsjöns gungfly. Det finns även två grillar där du kan elda. Ta med dig ved från naturums vedförråd eller egen för att elda. Det finns pappersguide och ljudguide till leden. Pappersguiden finns i en låda vid stigens början och ljudguiden finns att låna kostnadsfritt i naturum. Wibecksleden är ett verk av Föreningen Store Mosse Nationalpark. Den färdigställdes våren 2006. 

Kävsjön runt

Vandringen kan påbörjas vid fyra olika entréer: naturum, Kävsjö, Svänö och Östra Rockne. Startar du vid naturum så finns där en pappersguide till hela sträckan. Den ligger i en låda vid parkeringen. Pappersguiden är gjord för att vandra medsols runt sjön. Det finns raststuga, eldplats och toalett vid Svänö. Leden går mest i skogen med avstickare till ett fågeltorn på Kävsjösidan och ett vid Svänö. På östra sidan av sjön kommer man in till själva högmossen och vid stigskälet går det att ta östra stigen och ansluta till svartgölsleden med rullstolsspång ut till Svartgölen. Tar du västra stigen kommer du på anslutningen till gungflyleden mot naturum så man behöver inte korsa väg 151.

Hillerstorpareleden

Cykelleden som korsar nationalparken. Leden går från Kävsjö kyrka till naturum, korsar väg 151 fortsätter via Kittlakull mot Östra Rockne där den fortsättet till Hädinge. Från Hädinge finns småvägar mot Värnamo. Leden är skyltad hela vägen från Hillerstorp till Värnamo.

Svartgölsleden

3,5 km, ca 1,5 timmar fram och tillbaka. Leden är bred och rullstol och barnvagn kan användas under hela sträckan.

OBS Svartgölsleden restaureras nu vinter/vår 2020 och plattformen ute vid Svartgölen är för tillfället borttagen.

Leden utgår från Östra Rockneparkeringen intill väg 151. Det finns en pappersguide till leden. Den ligger i en låda vid stigens början. Det är 1850 meter ut till svartgölen sedan samma väg tillbaka. Leden följer rocknarna, (bevuxna sanddyner) till den breda träspången ut till Svartgölen. Vissa delar av leden har lättare lutning. Ute vid gölen finns en stor ramp med bord och bänkar intill vattnet. Det är tillrättalagd vildmarkskänsla med tranor som trumpetar, grönbenor som varnar och rovfåglar som jagar. Det går utmärkt att ta sig ett dopp i gölen efter kaffet för den som så önskar. 

Östra Rockne runt

4 kilometer, 1,5 timme

Leden är en hopkoppling av Kävsjön runt och Svartgölsleden. Den går mest genom skogen och med möjlighet att gå ut på högmossen till Svartgölen. På den västra sidan av leden passerar man en liten vattensamling med en bänk där fikat kan avnjutas samtidigt som trollsländorna beundras.

Gungflyleden

1,5 kilometer, 0,5 timme

Leden binder ihop Wibecksleden med Östra Rockne. Hela leden över gungflyet står på stolpar som är mellan 3 och 5 meter långa. Leden är tre plankor bred så det är lätt att gå och det finns flera bänkar utplacerade för den som vill vila eller njuta av utsikten.  

Strandstigen

3,5 kilometer,  1,5 timme

Vid Häradsö kör man in mot Hagen. Parkeringsplats finns intill ladugårdsgaveln. Stigens första del är utanför nationalparken. Inne i parken följer leden den gamla strandlinjen efter Häradsö-sjön. Det är en ganska brant slänt mellan högmossen och sjön. Här häckar både tranor och sångsvan. I slutet av leden finns det en plattform med utsikt både över sjön och högmossen. I sjön häckar både tranor och sångsvan. I slutet av leden finns det en plattform med utsikt över både sjön och högmossen.

Lilla Lövö runt och Kittlakull - Lövö

Leden startar vid gångbron över järnvägen vid Kittlakull. Det är först vandring genom det gamla torvtäktsområdet. Därefter korsar man det stora diket och kommer ut på den riktiga orörda högmossen. Det är vandring på plankor cirka 1,5 km och här är det ödemarkskänsla och öppna vidder som gäller. Det finns en pappersguide till Lilla Lövö runt-leden. Guiden finns i en låda där trappan över järnvägen börjar.

På Lilla Lövö som består av berg och fastmark fällde stormarna mycket av granskogen och där finns nu en stor bröt med döda träd. Mängder med tickor, lavar och insekter frodas och fågellivet blomstrar på grund av all mat.

Efter Lilla Lövö kommer leden upp på rocknarna och följer dem söderut till torpet Lövö där övernattningsmöjligheter finns. Följer du rocknarna norrut kommer du tillbaka till Kittlakullbron och har vandrat Lilla Lövö runt.

Lövö runt

3,6 kilometer, 1 timme

Leden går i det kuperade skogslandskapet helt på fastmark.

Lövö – Andersberg

7 kilometer, 2,5 timmar

Följ leden österut från Lövö genom betesmarken, passa på att klättra upp i tornet vid Hagudden i skogskanten innan mossen börjar. På våren kan man här både se och höra orrspel ute på myren. Fortsätt till Blådöpet, ett vått och blått kärrstråk som avvattnar Kalvasjön längre österut. Slå dig ner på bänken vid den gamla tallen och njut av tystnaden. Frånsett fågelkonserten naturligtvis, som är högljudd under vår och försommar. Dvärgbeckasinen spelflyger här under sena vårkvällar. Leden fortsätter i skogskanten söderut mot Herrestadsjön och Björnekullakärret. Den slutar vid parkeringsplatsen vid Andersberg.   

Blådöpet runt

5,2 kilometer, 1,5 timmar

Utgå från Lövö, gå mot Andersberg men efter Blådöpet tar du höger och in genom sumpskogen för att sedan komma tillbaka på Lövövägen och Lövö.

Tid

Hela året

×