Sök
Tyresta nationalpark
En brandskadad trädstam ligger på en kullar av grön mossa. I bakgrunden ser man busskar utan blad.

Brandområdet

Den 1 augusti 1999 utbröt en brand i Tyresta nationalpark och naturreservat som kom att förändra landskapet, djurlivet och växtlivet drastiskt.

Om upplevelsen

För den som vill se 1999 års brandområde krävs cirka en timmes promenad från Tyresta by. Det går också bra att utgå från Åva/Stensjödal i söder.

Turen till brandområdet är spännande, på gränsen till skrämmande. Här berättar kala berghällar, svartnade träd och stora trädbrötar om en brand med stor påverkan på skogen. Men ur aska kommer liv och skogsbränder är också ett fenomen för pånyttfödelse.

 

Tid

Hela året

×