Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
Nordsvensk häst som slänger vars svarta man fladdrar i vinden

Tyresta gård - visningar och ponnyridning

På Tyresta gård kan du ta del av ett traditionellt småjordbruk med växtodling och svenska lantraser som nordsvensk häst och rödkullor.

Om upplevelsen

Tyresta gård är ett litet lantbruk med växtodling och djurhållning. Här finns kor, får, ankor, höns, ett par grisar och en nordsvensk häst, alla av gamla lantraser. 

På åkrarna odlas traditionella spannmålssorter och vinterfoder till djuren. Gården drivs med syftet att restaurera och bevara Tyrestas många hundra år gamla kulturlandskap med små flikiga åkrar och öppna haglandskap. Biologisk mångfald gynnas på marker som betas av mular och trampas av klövar!

Alla bondgårdens årstider är härliga på sitt vis, men allra bäst upplevs Tyresta gård i april-maj när massor av lamm kommer till världen! I mitten av maj släpps de flesta kor och får ut i beteshagarna i byns utkanter, där de går till slutet av oktober. Några av fåren betar i hagarna allra närmast gården även sommartid. Grisarna Debbie och Diana och ankorna finns på gården och hönsen vandrar fritt hela året!

Vid Tyresta gård finns också en liten lanthandel med korvgrillning. 

Ponnyridning varje söndag kl 12.00-13.30. Pris 30 kr. Vid ruskväder kan turen ställas in. Ring Karin för besked: tfn: 070-753 17 69. Uppehåll under perioden juni-augusti. 

Tid

Hela året

Plats
Tyresta gård, Lanthandeln
Övrigt

Lanthandeln har stängt i juli. Ponnyridningen har uppehåll juni-augusti.

×