• Blockterräng i Töfsingdalen. Foto: Marcus Elemerstad

  • Järv. Foto: Ingemar Pettersson / Azote

  • Dalgång med tallurskogar och blockmarker. Foto: P Roland Johansson / IBL

Folgen Sie den schwedischen Nationalparks in den sozialen Medien

@sveriges_nationalparker