Töfsingdalen suoddjimpárkka

Töfsingdalen suoddjimpárkka

Oalle miehttse, nåhkåmahtes juova ja dålusjvuobme

Dáppe gávnnu majt gájkka gudi luondov árvvon adni; ávtas duoddara biehtsevuomijn, bårssje tjátje ja smávva vieddjis slátto. Töfsingdalen la buorre buojkuldahka åjddåmähttsaj ålemahtes, sjattodis, ávtas ja sjmilltje juovaj. Ij la ajtu åvdulasj at luonndo l nåv iemelágásj gå ednam duoggu dággu l sieldes sjmiltjas. Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.

Töfsingdalen suoddjimpárka birra

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.