Pieljekaise nationalpark
Närbild på en lämmel.Foto: Jörgen Wiklund

Djurliv

På våren och hösten är chansen stor att vandraren möter renar i Pieljekaise. Det är inte heller omöjligt att få se älg. Fjällämmeln lever också här.

Vår och höst är chansen stor att se renar. Foto: Thomas Öberg

Rovdjur

De stora rovdjuren björn, järv och lo finns, men du ska ha mycket tur om du ska lyckas få syn på någon av dem. Oftast flyr de undan, utan att du ens märkt att de varit i närheten.

Fåglar

På fjällhedarna finns dal- och fjällripa, ljungpipare och lappsparv. Under våren häckar enkelbeckasiner, grönbenor, rödbenor och gluttsnäppor ute på myrmarkerna.

Rovfåglar som havsörn, kungsörn och jaktfalk förekommer också i nationalparken. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.