Till innehåll på sidan Sök
Tivedens nationalpark
Två människor tittar ut över sjön från en gångbro.

Bilder från tillgängliga entréer och rastplatser

Huvudentrén

Huvudentrén.

Huvudentrén: entre informations- och rastplats

Informations- och rastplats.

Huvudentrén: Rastplats och information

Huvudentrén.

Huvudentrén: Toaletter och sopsortering 

En gångbro i trä över en glittrande sjö.

Huvudentrén: Spång ut till Östgötaviken i sjön Stora Trehörningen (foto: Henrik Lindvall)

Vitsand

Entré och servicebyggnad.

Entré Vitsand: Servicebyggnad med toaletter, omklädningshytter och sopsortering.

Gångväg gjort av  trä för bättre framkomlighet i skogen.

Entré Vitsand: plattform vid stranden

Spång, gångbrygga i förgrunden. Bakom ser man den glittrande sjön.

Entré Vitsand: Spång ut till sjön Stora Trehörningen

Metesjön

Vindskydd, en byggnad i trä.

Rastplats Metesjön: vindskydd (toalett finns strax intill)