Tivedens nationalpark
Två människor tittar ut över sjön från en gångbro.Foto: Elisabeth Karlsson / Länsstyrelsen

Tillgänglighet

Nationalparkens dramatiska topografi gör att många stigrundor är krävande. Högst tillgänglighet finns vid nationalparkens entréer samt rastplats Metesjön. I nationalparken finns tre entréer, Huvudentrén, Entré Vitsand och Entré Ösjönäs.

Entréer

Vid nationalparkens tre entréer Huvudentrén, Vitsand och Ösjönäs är tillgängligheten hög. 60-100 meter långa ramper leder ut till utsikt över Östgötaviken vid Huvudentrén samt ut på en udde i sjön vid Vitsand. På hårdgjorda rastytor finns tillgängliga rastbord och grillplatser. I anslutning till parkeringsplatserma finns servicebyggnader med sopsortering och toaletter (öppna året runt).

Leder

I nationalparken finns 9 rundslingor markerade med olika färg/nummer i varierande längd, från 0,9-9,5 km. De flesta vandringslederna i nationalparken är kuperade och ganska eller mycket krävande att gå. Nationalparkens lättaste rundslinga är Mellannäsrundan söder om Entré Ösjönäs. Den korta Vitsandsrundan vid Entré Vitsand är också ganska lätt att gå. Delar av Junker Jägarerundan är också lätt att gå, en grusad väg leder fram till Junker jägares sten.

Rastplatser

Förutom tillgängliga rastbord och grillplatser vid entréerna finns en tillgänglig rastplats vid Metesjön. Från HKP-platsen vid vägen leder en ca 100 meter hårdgjord grusväg fram till rastplatsen, med vindskydd och dass. En grillplats kommer att färdigställas under hösten 2017.

Tärnekullerundan, en av nationalparkens markerade leder.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.