Till innehåll på sidan Sök
Töfsingdalens nationalpark
Klippblock framför en horisont av skog och vatten.

Spår av inlandsisen

Nästan hela Töfsingdalen består av ett sammanhängande hav av stenblock. Den här typen av terräng kallar geologerna för dödisområde.

Om upplevelsen

Här har den väldiga inlandsisen legat stilla och brutit loss alla stenarna från berget och sedan lämnat dem huller om buller på marken då den smälte. En del block är flera meter höga, andra är som större stenar.

På Hovdens västsida bildar moränen parallella, tjugo meter höga ryggar som löper ned mot Storån. Några av ryggarna dämmer upp vattendraget och bidrar till att sju småsjöar, ”håar”, ligger som glittrande trappsteg i dalgången.

Tid

Hela året

×