Tresticklans nationalpark
En spegelblank sjö delar skogen.Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Orshöjdsleden till södra entrén via torp och sjöar

Från Bråtane kan man gå söderut på Orshöjdsleden.

Om upplevelsen

Den följer i huvudsak gamla stigar och färdvägar genom landskapet. Leden passerar bland annat sjön Kleningen och tjärnarna Lilla och Stora Pylsan. Innan leden kommer ut vid södra entrén når man torpplatsen Ekedrågen som jämte Bråtane var det senast bebodda torpet i området. Från södra entrén är det sedan möjligt att via vägar och vandringsleder fortsätta vandringen ned till Dals Eds samhälle.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.