Tresticklans nationalpark
En spegelblank sjö. På sidorna sträcker skogen ut sig.Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Om Tresticklans nationalpark

Tresticklanområdet är ett för Götaland ovanligt stort skogsområde utan bebyggelse och vägar.

Från luften påminner området om en tvättbräda. Naturen präglas av smala och höga bergryggar som sträcker sig i nordsydlig riktning. Mellan dem ligger myrmarker och långsmala sjöar. Den glesa och karga tallskogen med lav- och mossklädda berghällar, tillsammans med det stora antalet sjöar bildar en rofylld miljö där man kan vandra i flera dagar.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.