Ábeskovvu suoddjimpárkka
Tjuonávágge, gåbek várrevágge almij vuosstáj.   Foto: Abisko nationalpark

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Ábeskovvu suoddjimpárkka l Girona kommuvnan, bájkoj100 kilomehtera Girona tjoahkkebájke allelin. Suoddjimpárkkaj la álkke jåvsådit tågajn, bussajn jali bijlajn Gironis jali Narvijkas.

Kárttta Ábeskovvu. Liberkartor, Stockholm.

Suoddjimpárka tjadá manná goappátjagá bijllaväddja (E10) ja ruovdderahte. Tågastasjåvnå namma suoddjimparkan la Abisko Turist. Turisstastasjåvnnå ja naturum la ållu vedja ja ruovderahtestasjåvnå guoran.

Lenatrafijkkabussa manni aj suoddjimpárkkaj. Bussamanno Girona bussastasjåvnås Ábeskovvu turisstastasjåvnnåj válldá bájkoj 1 tijmav ja 15 minuvta.

Väddjagåvvidibme Ábeskovvu suoddjimpárkkaj

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, Twitterin, Google+ ja mailajn.