Till innehåll på sidan Åtså
Töfsingdalen suoddjimpárkka
Vájadiddje miehtsen.

Buorisboahtem!

Suoddjimpárkka l Älvdalena kommuvnan, Långfjälleta luonndoreserváhta guovddelin. Töfsingdalen la akta ålemáhtesamos birrasijas Svierigin. Ietjá vedja e gávnnu dåhku gå tjuojggat, vádtset jali helikopterijn bessat. Dalven la máhttelis bessat Hävlinga guollimlägarij skohterijn.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.