Tyresta suoddjimpárkka
Miehttsegåvvå jalŋŋáj ja välogij miehtsen. Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen

Tyresta suoddjimpárka birra

Tyresta suoddjimpárkka ja luonndoreserváhtta l akta stuorámus iemelágásj vuovddebájkijs Svierigin várij ålggolin. Bájken la akta tjáppemus dålusjvuovdijs várij ålggolin.

Suoddjimpárka stuorámus oasse l vuovdes målsudahkes luottanambájkkeednamin. Biehtse ienemusát gávnnu lássájn ja guossa sjaddelap liegijn.

Suoddjijiddje bájkke

Suoddjimpárka birra gávnnu Tyresta luonndoreserváhtta, degu suoddjijiddje hestaskuovva oarjján, lullne ja nuorttan. Reserváhtan aj ienemusát goahttsevuovdde, valla dánna aj gávnnu váljes lasstavuovddebájke, árvulasj oabme sádjoednama ja párkas oasse l sismerrasuolluláhka.

Luonndoreserváhtta doajmmá suoddjijiddje bájkken suoddjimpárkkaj. Reserváhtan la ålggoiellem binnebut ráddjidum gå suoddjimpárkan.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.