Sök
Björnlandets nationalpark
Tallkronor mot ljusblå himmel.

Säkerhet och regler

Naturen i Björnlandets nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Det går bra att:

  • plocka bär och matsvamp för eget behov
  • tälta i zon 2 och 3. I zon 1 får du bara tälta på anvisad plats, se karta.
  • elda på iordningsställda platser
  • köra motordrivet fordon på vägar
  • ta med hunden, men hålla den kopplad.

Men du får inte:

  • bryta kvistar eller plocka växter
  • fiska
  • köra motorfordon i terrängen

För renskötsel, jakt och skötsel av parken gäller särskilda undantag för terrängköring.

I Angsjö- och Svärmorskojan gäller särskilda ordningsregler.

Läs mer om kojorna här.

Mer information 

Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark

Skötselplan för Björnlandets nationalpark