Sök
Björnlandets nationalpark
En gångramp i skogen.

Tillgänglighet

Huvudentréen vid Angsjön är utfomad med stort fokus på tillgänglighet. Det går att köra bil fram till vändplanen där servicehus med tillgängligt dass finns. Här är också starten på en led, som är tillgänglig och har en maxlutning på 5 %. Den når guldstjärnan och har också en rastplats och eldstad längs vägen. Leden är drygt 200 meter lång. En bit in på leden finns information om parken, en vevspelare med berättelser samt kartrelief över parken.

Hela vägen till guldstjärnan och rastplats med eldstad är utbyggd med en vacker träramp. Rampen är unikt genomförd med senvuxen fura och rampen vilar på stolpar av lärk, gran och fura i olika behandlingar av tjära och kolning.

På vintern är Angsjökojan och Svärmorskojan tillgänglig endast med skidor. Enklast är att köra bilen till entré Angsjö och därefter skida över Angsjön till 1:a kojan. Förutom för rennäringen och parkens förvaltning, är det förbjudet att köra skoter i nationalparken.

Plogning upp till entré Angsjö sker regelbundet efter snöfall. Olofssons Åkeri i Bredträsk snöröjer åt nationalparken samtidigt som Flarkåvägen hålls öppen.