Sök
Björnlandets nationalpark
Trädstam med djup spricka i barken. Trädet växer i sluttning med stenar & mossa.

Geologi

Berggrunden i området består av rödgrå Revsundsgranit. Denna bergart är typisk för södra Lapplands inland och den ger näringsfattiga moräner.

De geologiskt mest intressanta och typiska är stupbranterna, blocken och blockhaven. Landskapet i parken är väldigt kuperat med skogsklädda berg. Högsta punkten är på Storberget som mäter 550 meter över havet.