Sök
Björnlandets nationalpark
Flygfoto, i mitten syns Svartmorstjärn. Blånande berg vid horisonten.

Historik

Björnlandets nationalpark bildades 1991, efter att urskogsinventeringen hade uppmärksammat de värdefulla skogarna.

I mitten av 1980-talet genomfördes en fördjupande inventering som föreslog hur avgränsningen av parken skulle göras. Detta skedde samtidigt som flera värdefulla skogar hann avverkas. I nationalparksplanen från 2008 föreslogs en utvidgning av parken. Den 10 juni 2017 återinvigdes Björnlandets nationalpark som i och med det blev mer än dubbelt så stor.