Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Kartor

Här finner du kartor med information om Färnebofjärdens nationalpark.

Färnebofjärdens informationsfolder (med karta)

Information om Färnebofjärdens nationalpark samt karta över anordningar, markerade vandringsleder, tillåtna båthastigheter mm.

  Ny föreskrift fr.o.m. 1 jan 2015 gällande båthastighet inom nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än
7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har markerats på karta i föreskrifterna (bilaga 1), där högsta tillåtna hastighet är 12 eller 20 knop.

Tillträdesförbud

Vid känsliga fågelhäckningar sätts tillträdesförbudsskyltar upp i nationalparken, både på land och i vattnet.Vänligen respektera förbudet mot att beträda eller färdas inom dessa markerade områden. Vid öar gäller förbudet även inom 100 meter från dessa. Tillträdesförbudet gäller fram till den 31 juli.
 
Om det blir några tillträdesförbudsområden 2016 så kommer en karta att läggas upp här.