Abisko nationalpark
Barn står vid Abisko kanjon, i bakgrunden syns ett dimhöljt fjäll.Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

För skolor

Här finns samlad information för skolor om barnvänliga aktiviteter i Abisko nationalpark och olika program naturum kan ta fram inför klassresor.

Björnspår

Olika teman som rovdjur, naturskydd, allemansrätt kan tas upp. Många barnvänliga aktiviteter kan göras i närområdet.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.