Abisko nationalpark
Man i rullstol på leden med gröna fjäll i bakgrunden.Foto:

Tillgänglighet

Naturum Abisko är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, exempelvis rullstolsburna, från parkeringsplatsen intill naturum. Det finns även leder ut i naturen som är tillgänglighetsanpassade.

Det finns en tillgänglighetsanpassad led som går fram till kanjonen och nationalparkssymbolen, där det också finns en rastplats. 

Nere vid Torneträsk strand finns ännu en tillgänglighetsanpassad rastplats. Dit kan du ta bil om du har särskilt tillstånd.

Mer information om de tillgänglighetsanpassade utflyktsmålen och lederna finns i den folder som Länsstyrelsen tagit fram. I den finns också viss information om resmöjligheter och boenden.

I den södra delen av Abisko nationalpark ligger STF:s stugläger Abiskojaure. Här finns  tillgänglighetsanpassat boende, dass och bastu. För mer information, kontakta Svenska Turistföreningen (STF). 

Synpunkter på tillgängligheten i nationalparken tas gärna emot av Länsstyrelsens nationalparksförvaltning via e-post skyddad.natur.norrbotten(snabel-a)lansstyrelsen.se. 

Övernattning

Det finns boenden inne i nationalparken och i byn Abisko, tre kilometer öster om nationalparkens huvudentré. I byn finns också en affär och bensinstation. För frågor om tillgänglighet, kontakta respektive turistarrangör/hotell.

Naturum Abisko

I nationalparken finns ett naturum med utställningar, turtips och information om fjällens natur och kultur. Toaletter och gratis parkeringsplatser finns. Hiss till övervåningen med film- och bildvisningssal.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.