Abisko nationalpark
En grupp barn på en fjällhed, i bakgrunden fjällandskap.Foto: Abisko nationalpark

Säkerhet och regler

Naturen i Abisko nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Du får därför inte:

 • tälta i nationalparken annat än på anvisade tältplatser (vid turiststationen, Nissonjohka och vid Abiskojaurestugorna)
 • elda eller använda grill annat än på anvisade platser, friluftskök går dock bra att använda 
 • medföra hund (se undantag nedan)
 • plocka eller gräva upp växter, förstöra eller skada naturföremål eller markytan.
 • skada döda och levande träd och buskar
 • jaga, döda eller fånga djur
 • föra bort ägg eller bon
 • fiska
 • landa med luftfartyg
 • använda motorfordon utanför anvisade vägar och skoterleder.
 • besöka fågelskyddsområdet i Ábeskoeatnus deltaområde 1 maj till 31 juli. Tillträdesförbud råder
 • störa betande renar eller renskötarnas arbete.

I nationalparken är det givetvis, precis som överallt i landet, förbjudet att skräpa ner.

 Men det går bra att:

 • plocka matsvamp och bär
 • medföra kopplad hund 1 januari till 30 april. Det är tillåtet att under hela året ha kopplad hund på vägar och markerade leder samt i omedelbar närhet till turiststationen och Abiskojaurestugorna
 • färdas med motorbåt på Torneträsk.

För grupper och organiserad verksamhet gäller särskilda regler och tillstånd kan krävas. Se de fullständiga föreskrifterna.

Vädret i fjällen kan bete sig nyckfullt och oberäkneligt. Planera därför din vistelse väl i förväg. På Fjällsäkerhetsrådets webbplats får du information om rådande väderlek och tips om utrustning.  

På sidan lavinprognoser.se kan du läsa mer om eventuell lavinfara i området.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.