Åsnens nationalpark
Vy över Åsnens vatten och öar.Foto: Ingela Eriksson

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Åsnens nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Kronoberg

Kommun: Alvesta, Tingsryd

Bildades: 14 mars 2018

Syfte med nationalparken: Bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört skick.

Areal: 1 869 ha, varav 499 hektar land

Natur: Myrsjöar, öppna mossar, taiga, åsbarrskog, högörtäng

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.