Åsnens nationalpark
Koralltaggsvamp.Foto: Helen Pettersson

Växtliv

Skogen i Bjurkärr är mycket gammal och har orörd, urskogsartad karaktär och är känt för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och vedlevande insekter.

Ädellövskogarna i området har många ovanliga mossor, lavar och svampar. Öarna är skogtäckta med stor variation av olika skogstyper.

Gamla, grova träd sätter prägel på många strandmiljöer. Väldigt många hotade arter finns inom området. Du kan till exempel se rosa lundlav, koralltaggsvamp, igelkottstaggsvamp och hårklomossa.  

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.