Åsnens nationalpark
Närbild av ett träd med mossa och svamp på stammen.Foto: Länsstyrelsen Kronoberg

Strövstigar

Vandra på strövstigar genom lövskog och upptäck Åsnens ovanliga natur. Det finns även tillgänglighetsanpassade strövstigar för barnvagn och rullstol.

Om upplevelsen

Entré Trollberget

Trollsvansen – 0,3 km

Stig mellan parkeringsplats och entré Trollberget. Stigen rundar det sägenomspunna berget med sin ”grotta”. Anpassad för rullstol och barnvagn men bitvis med viss lutning.

För den som vill ha en flack stig till entrén rekommenderas vägen som är skyltad för fordon för personer med funktions-variationer, den gula stigen med svarta kanter på kartan.

Skogsslingan – 2,2 km

Stigen passerar genom flera olika skogstyper, lövskogar och barrskogar, med olika typer av fågelliv med mera. Mitt på udden finns en liten sandstrand där man kan bada. Stigen är smal, bitvis stenig och går delvis på torvmark som är blöt delar av året. 

Entré Sunnabron och Bjurkärr

Västra Torpaslingan – 0,9 km

Västra Torpaslingan förbinder Entré Sunnabron och passerar naturreservatet Bjurkärr. Stigen går utmed stranden genom sumpskog och bokskog och passerar naturreservatet. Slingan är anpassad för rullstol och barnvagn.

Östra Torpaslingan – 0,3 km

Östra Torpaslingan går från Entré Sunnabron österut till platsen för resterna av Torpet Sundet nära bron. Slingan är anpassad för rullstol och barnvagn.

Bokslingan – 1,7 km

Stig i hjärtat av den mycket gamla bokskogen med rikt växt- och djurliv. Stigen börjar och slutar vid Bjurkärrs parkeringsplats. I södra delen finns en rastplats i en glänta. Anpassad för rullstol och barnvagn.

Strandslingan – 2,6 km

Denna lite längre stig går närmre stranden genom gammal bokskog och bitvis genom gammal tallskog. Stigen är smal och på vissa ställen stenig.

Toftåsa Myr

Norra Slingan – 1,6 km 
Södra Slingan – 1,4 km

Här kan man uppleva myrmark med omgivande tallskogar. Typiska växter är kråkris, rosling och skvattram. På fastmarken växer linnéa. Man kan höra trana och orre på våren. Stigarna är smala och går till stor del på torvmark som är blöt delar av året.

Bergön

Stig – 1,6 km

Ute på ön Bergön finns en gammal gård. Från gårdsmiljön går en smal stig ut i den urskogsartade blandskogen. Terrängen är kuperad och skogen full av flyttblock och gamla träd med mossor och lavar.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.