Åsnens nationalpark
En grusled genom ett skogsparti.Foto: Länsstyrelsen Kronoberg

Hel- och halvdagsturer

Det finns möjlighet att göra hel- eller halvdagsturer i Åsnens nationalpark. Du bestämmer själv beroende på hur mycket tid och energi du har.

Om upplevelsen

Östsidan

Du besöker östsidan, Huvudentré Sunnabron och Bjurkärr, och kan vandra i vacker, gammal bokskog med rikt växt- och djurliv. Här kan du vandra upp till fem kilometer. Stor möjlighet att upptäcka ovanliga lavar och mossor på träd och död ved. På hösten kan du uppleva ett rikt svampliv till exempel Smålands landskapssvamp koralltaggsvampen. Passa även på att njuta av ett rikt fågelliv i lövskogen och på sjön.

Västsidan

Ett besök på västsidan, Entré Trollberget, med sägenomspunnen grotta, fornlämningar, lövskog, myr och tallskog. Här kan du vandra upp till fyra kilometer. Upplev olika "fågelriken" i olika skogstyper som vandringsleden passerar.

Vid båda entréer finns rastplatser vid stranden, toalett och eldplats med ved.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.