Björnlandets nationalpark

Vandra i Björnlandet

Välkommen ut på Björnlandets vandringsleder!

Om upplevelsen

Här och var är det ganska svårframkomligt i parken så vi har gjort ett ledsystem som ska underlätta för vandraren. Det går att kombinera lederna som man önskar naturligtvis. Lederna som går i slinga beskrivs motsols från entré Angsjö utom gula leden som beskrivs medsols från entré Häggsjö.

Karta med leder, terräng och anläggningar

Björnlandet i Naturkartan

Du hittar även Björnlandets nationalpark med alla leder och anläggningar i den digitala friluftsguiden Naturkartan. Ladda ner utan kostnad eller besök Naturkartans hemsida.

Guldbäcksleden, 7 km/3 timmar

Följ: Orange ledmarkering. Innehålls rik vandring som först tar dig till Björnbergets hällmarker. Sedan ner i granskogen utmed spännade Guldbäcken där dofttickan leder vandraren mellan sälgar med lunglavar. Sedan genom skogen som brann 1970 fram till Angsjökojan som ligger vackert i en skogsglänta vid Angsjön. Avslutningsvis passerar leden nationalparkens kärnområde med 500-åriga tallar, blocksänkor och jätteblock. Lätt till medelsvår vandring.

Urskogsrundan, 2,6 km/1 timma

Följ: Lila ledmarkering. Start vid entré Angsjö och passera kallkällan utmed rampen. Efter några hundra meter på spänger når du gammelskogen. Leden tar dig på väl upptrampad stig till blockhav och gammeltallar. Du når Angsjökojan om du kombinerar turen med Angsjöleden (röd). I kojan kan du värma dig, fika eller kanske övernatta.

Angsjöleden, 3,7 km/2 timmar

Följ: Röd ledmarkering. Efter entréområdet med ramp, information, rastplats, kallkälla och guldstjärna fortsätter röda leden över myrar och riktigt fin gammelskog. Efter 1 dryg km når du Angsjökojan. Fortsätter du varvet kring sjön så passerar du snart Björkbäcken och kommer in i ett backigare parti. Efter fina tallhedmarker ökar fuktigheten i sluttningen söder om Angjön. Flera jättesälgar har lunglavar. Leden går mycket brant uppför sluttningen så ta det försiktigt. Avslutningsvis går leden på äldre flottningsdämme och vacker bågbro över Angsjöbäcken tillbaka till entré Angsjö. Redan tidigt på våren brukar man kunna se sångsvan, knipa och storskrake i utloppet av sjön.

Rönnlandsrundan, 4 km/2-3 timmar

Följ: Gul ledmarkering. Start entré Häggsjö. Från entré Häggsjö är man omedelbart uppe på berget. Om du väljer medsols håll så når man snart en utsiktsplats över Råtjärn och parkens myrar. Bitvis är terrängen mycket blockig och spänger hjälper vandraren med det finns också partier med "fotvrickarmark". Vid Råtjärn finns både fin utsikt och en rastplats med eldstad och sittbänkar.

Björnlandsleden, 6,3 km/2-3 timmar

Följ: Blå ledmarkering. Start i entre Angsjö eller entré Häggsjö. Leden går rakt igenom parken. Leden ansluter till både Svärmorsleden och Angsjöleden så kombinationsmöjligheter finns. Lätt till medelsvår vandring.

Svärmorsleden, 12 km/5-8 timmar

Följ: Grön ledmarkering. Den kanske mäktigaste leden i parken. En lämplig helgtur kan påbörjas på fredag kväll i Angsjökojan. Under lördagen är det sedan lämpligt att vandra till Svärmorskojan. Ta någon av de andra lederna upp till Björnbergets topp. Följ sedan gröna leden till Svärmorskojan. Från entré Angsjö är det drygt 6 km till Svärmorskojan men tänk på att en skogskilometer tar längre tid.

Tid

Vår, sommar och höst

Speciell utrustning

Ska du ut i parken vid sidan av stigarna rekommenderas kängor eller stövlar. I övrigt är det bra med tåliga kläder och om det regnar eller är blött är regnställ bra att ha. Under sommaren är det gott om mygg. Då kan hatt och myggmedel vara lämpligt att ha med sig.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.